Computable test: Microsoft weinig gecharmeerd van VoIP-standaarden

Computable heeft Microsoft Office Communications Server 2007 getest. Ik las de test afgelopen weekend, omdat ie toen pas in de geprinte versie op de mat viel. Deze tests zitten blijkbaar niet in de standaard RSS feed van Computable.

Ik vind dat de conclusies van de test erg aansturen op een generaliserend beeld van Microsoft en niet getuigen van een wat dieper onderzoek en een grondige test …

… Microsoft verzorgt met Office Communications Server 2007 de realtime communicatie tussen personen in een bedrijf, of dat nu via IM (instant messaging) of telefonie is. Het is de bedoeling dat Office Communications Server 2007 het centrale communicatiepunt in bedrijven wordt.

De telefoon staat nog altijd op de eerste plaats als het gaat om snelle persoon-tot-persoon-communicatie in een bedrijf. Chatten (instant messaging of IM) echter is een goede tweede. Daarna komt e-mail, maar dat is geen realtime-communicatie. Voor dit laatste biedt Microsoft al zijn Exchange Server en hoewel daarin ook een IM-server vervat is, ontbreekt ondersteuning voor telefonie. Microsoft besloot alle realtime-communicatie onder te brengen in een apart serverproduct.

In essentie bestaat Office Communications Server 2007 (OCS2007) uit een VoIP-server die communiceert met VoIP-toestellen die Microsoft Unified Communications (UC) ondersteunen. Microsoft geeft je alvast een startpunt via Microsoft Office Communicator 2007, een softwarematige ip-telefoon met volwaardige ondersteuning voor UC.

Makers van ip-telefonieapparatuur kunnen samenwerken met OCS2007, maar dan moeten ze bepaalde aanpassingen plegen zodat hun apparatuur compatibel wordt met UC. Verschillende fabrikanten hebben dergelijke ondersteuning aangekondigd, maar alleen Nortel heeft die al uitgevoerd. …

….

…Conclusie

Windows-centrisch ingerichte organisaties zullen vast in de wolken zijn met de functionaliteit die Office Communications Server 2007 biedt voor realtime-communicatie. Wij denken echter dat Nederlandse bedrijven niet bepaald staan te springen om OCS2007 te implementeren.

Niet alleen omdat de systeemvereisten fors en installatie en integratie ingewikkeld zijn. Er zijn ook nogal wat compatibiliteitsproblemen, voor zowel hardware als protocollen, met bestaande ip-telefoniesystemen. Tot slot zijn er nog de hoge implementatiekosten.

De Kern

  • Microsoft Office Communications Server 2007 biedt allesomvattende realtime-communicatie (IM en VoIP).
  • Helaas doet Microsoft weer eens aan “embrace and extend” van standaardprotocollen. …

Ingewikkeld te implementeren ?

Michael Osterman van Osterman Research publiceerde afgelopen week het artikel : ‘Office Communication Server 2007 deployment might be easier than you think’ op NetworkWorld.com.

So just how easy is it to deploy OCS? Alex Lewis, a senior consultant focused on Microsoft technologies, decided to find out.

As discussed in a column earlier this month, Alex deployed OCS in an environment that emulated a small enterprise of fewer than 5,000 seats. Using two domain controllers, one Exchange 2007 server and a SharePoint server with PKI already deployed, he deployed a single OCS server.

The entire process, including the creation of certificates and their configuration, took just over two hours. Admittedly, Alex had a clean DNS infrastructure, but the entire deployment went more smoothly than he expected.

2 uur da’s niet slecht. Natuurlijk is de implementatie in een produktieomgeving een ander verhaal, maar het plaatst “ingewikkeld” wel in een ander perspectief.

Nog een ander punt uit het artikel :

Er zijn ook nogal wat compatibiliteitsproblemen, voor zowel hardware als protocollen, met bestaande ip-telefoniesystemen ?

Een erg eenzijdige / voorbarige conclusie .. ‘Microsoft houdt zich weer eens niet aan de standaarden’. Met name SIP (Session Initiation protocol) wordt aangehaald in het artikel :

… IP-telefoons communiceren via Microsofts eigen protocol met Communications Server.

Alle communicatiemiddelen en dus ook de ip-telefoons die je zou gebruiken met het systeem van Microsoft, moeten in staat zijn informatie met Communications Server uit te wisselen via Microsofts Unified Communications (UC). Helaas kun je dus geen gewone softphones of bestaande ip-telefoons (noch SIP, noch Skype) gebruiken met Communications Server. Het moet echt een speciaal aangepast toestel zijn (of software voor een softphone) dat UC ondersteunt. …

De Computable testers zouden toch moeten weten dat Microsoft juist een van de drijvende krachten is achter SIP en dat het de SIP standaard zelf is die te wensen overlaat.

Hoe zit het met de SIP toestellen van Cisco, Nortel, Alcatel, zijn die allemaal onderling uitwisselbaar ?

Is dit een Microsoft  “probleem” of is dit een moment opname in een industrie die sterk in ontwikkeling is, onder andere doordat software leveranciers deze hebben opgebroken ?

Een recent artikel in Automatiseringgids geeft het huidige probleem nog maar eens aan :

Alle grote leveranciers van telefoniesystemen ondersteunen de SIP. Het resultaat is echter bedroevend. Hooguit werken de zestien basisfuncties van telefonie in een heterogene opstelling. Om gebruik te maken van de honderden functionaliteiten, waarmee de IP-bedrijfscentrales vaak worden aangeprezen, is het gebruik van de telefoons van de IP-PBX-leverancier een vereiste. Daarmee is de wereld van de bedrijfscentrale twintig jaar teruggeworpen

Uiteraard heeft Computable een punt dat uitwisselbaarheid noodzakelijk is en ik weet dat het komen tot een goede SIP standaard absoluut een focus van Microsoft is. Maar zoals ook het AG artikel bevestigd, is dit een industrie verantwoordelijkheid. En die industrie is er nog niet helemaal uit zo te zien …

Computable besteed in de test ook niet of nauwelijks aandacht aan de grote hoeveelheid partnerships die Microsoft inmiddels heeft rondom het UC platform. Gartner Group definieert dit alsvolgt :

Enterprises looking into UC, particularly those with Microsoft applications already in place, should understand the Microsoft portfolio because it represents a new paradigm for communication by a market leader. Microsoft’s solution is comprehensive but is also the basis for a range of partner offerings.