Tag AI

Lmsys.org LLM en Chatbot Leaderboard

LMsys.org publiceert een leaderboard met de prestaties van verschillende Large Language Models (LLMs). Dit overzicht helpt onderzoekers en ontwikkelaars om de effectiviteit van diverse LLMs te vergelijken, wat waardevol is voor het kiezen van de juiste model voor specifieke toepassingen en het bevorderen van verdere AI-ontwikkeling.

Exploring the Future of AI: A Conversation with Sam Altman

Sam Altman, CEO of OpenAI, discusses the transformative impact of multimodal AI, continuous improvements, and future job roles. He highlights the seamless integration of AI in daily tasks and the importance of oversight for advanced models, emphasizing the steady progress towards Artificial General Intelligence.