Peter de Haas

Peter de Haas

Peter is gedreven door de eindeloze mogelijkheden die technologische vooruitgang biedt. Met een scherp oog voor het herkennen van oplossingen waar anderen slechts problemen zien, is hij een expert in digitale transformaties. Peter zet zich met volle overgave in om individuen, teams en organisaties te begeleiden bij het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden en het implementeren van innovatieve oplossingen.

OpenAI has launched GPT-4o

OpenAI has launched GPT-4o, an advanced model integrated into ChatGPT, offering enhanced text, voice, and visual capabilities. Free users have limited access, while Plus and Team users enjoy higher limits. New features include improved image recognition, data analysis, file uploads, and language support.

Cloud Infrastructure Spending Soars to New Heights in Q1 2024: Synergy Research Insights

Cloud market growth has bounced back strongly, with Q1 enterprise spending on cloud infrastructure services exceeding $76 billion worldwide. Major cloud providers like Amazon, Microsoft, and Google have seen significant growth, with public IaaS and PaaS services driving the market. The market is expected to continue expanding substantially, reaching $300 billion annually with a 21% growth rate.