Microsoft Teams #architectuur #inrichting #governance #beheer

Als er binnen de Office365 omgeving 1 dienst enorm in beweging is, dan is dat Microsoft Teams. Mede door de steeds grotere adoptie van Teams binnen kleine en grote organisaties is de vraag naar inzicht, structuur en beheer groeiende. Microsoft speelt daar goed op in en je ziet dan ook een hele hoos aan actuele content die de prangende vragen goed adresseert.

Ik heb een kort lijstje samengesteld van wat content die ik in de afgelopen tijd als nuttig heb ervaren. Doe er je voordeel mee

Microsoft Teams architectuur

Beheer van policies / AD gerelateerde zaken rondom Teams

Beheer en governance in Teams

Training voor (beheer van) Teams