Onderzoek KvK naar ‘Smart Industry’ (digitalisering) in Nederland

De Kamer van Koophandel heeft 2000 ondernemers bevraagd naar hun ervaringen met Smart Industry. Uit het onderzoek volgt dat de sectoren industrie, luchtvaartindustrie, advisering en ICT voorop lopen in kennis en implementatie van Smart Industry ontwikkelingen. In deze technologische sectoren ziet ongeveer 60 % van de ondernemers kansen met Smart Industry. In de niet-technologische sectoren is dit gemiddeld 30 %. De extra omzet die het oplevert blijft tot nu toe beperkt.

Het aantal bedrijven dat de afgelopen 12 maanden nieuwe omzet met toepassingen van Smart Industry heeft gerealiseerd is nog gering. Ongeveer 13 % van de bedrijven geeft aan nieuwe omzet te hebben gerealiseerd. Per sector zijn de verschillen aanzienlijk. In de industrie realiseren 30 % van de bedrijven nieuwe omzet. In de ICT is dit 20 % en de luchtvaartindustrie scoort met 35 % het hoogst met nieuwe omzet. Vooralsnog brengt Smart Industry nog weinig geld in het laatje. Het gaat hierbij meestal om minder dan 10 % nieuwe omzet. Ondernemers zien een aantal belemmeringen om met de Smart Industry ontwikkelingen aan de slag te gaan. Gebrek aan tijd, financiering en kennis in huis worden het meest genoemd.

Bron : KvK.nl

Download het rapport: Panelonderzoek Smart Industry 2015