Bouw platform Rijk naar Sogeti

Mooi en veel besproken project. Het is aan Sogeti gegund en de oplossing is gebaseerd op het Microsoft platform …

… Sogeti Nederland gaat, met HP als onderaannemer, voor de rijksoverheid een nieuwe digitale samenwerkingsomgeving inrichten en beheren. Dat is de uitkomst van een door de ICTU/Rijksweb uitgeschreven Europese aanbesteding.  …

… De nieuwe oplossing zal daar in eerste instantie instant messaging, een Rijks-adresgids (waar alle rijksmedewerkers in staan), een virtuele samenwerkruimte en aanwezigheidsignalering aan toevoegen. In een later stadium zullen videoconferencing, voice over IP, blogs en wiki’s worden toegevoegd. Verder is het de bedoeling dat ook het aantal gebruikers sterk toeneemt. Potentieel gaat het om ongeveer 120.000 werkplekken bij departementen en Hoge Colleges van Staat. 

In eerste instantie zal een en ander worden gerealiseerd op basis van Microsoft-oplossingen zoals Sharepoint en OCS. Maar Sogeti heeft ICTU/Rijksweb wel toegezegd de mogelijkheid open te houden van een componentgewijze overstap naar andere oplossingen, waarschijnlijk op basis van opensource. Voorlopig is ICTU echter tevreden met open standaarden, zoals ook Microsoft die belooft te gaan bieden. ….

Source: Automatisering Gids – Bouw platform Rijk naar Sogeti

Peter de Haas
Peter de Haas

Peter is gedreven door de eindeloze mogelijkheden die technologische vooruitgang biedt. Met een scherp oog voor het herkennen van oplossingen waar anderen slechts problemen zien, is hij een expert in digitale transformaties. Peter zet zich met volle overgave in om individuen, teams en organisaties te begeleiden bij het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden en het implementeren van innovatieve oplossingen.

Artikelen: 3817