EduSite: Zesde special interest group SURF richt zich op Sharepoint

Aikel geeft goed inzicht in het gebruik en de geplande inzet van Microsoft SharePoint in het voortgezet onderwijs …

SURFfoundation heeft er weer een special interest group (sig) bij. De nieuwe community gaat zich bezighouden met activiteiten in Nederland op het gebied van Sharepoint, een platform voor het opzetten van websites waarop groepen of organisaties kunnen samenwerken.
Steeds meer Nederlandse hoger onderwijsinstellingen gebruiken dit product van softwarefabrikant
Microsoft. De meesten zetten de Sharepoint Portal Server in als schakel tussen hun backoffice systemen, zoals studentregistratiesystemen, en hun webportal. De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen is vorig jaar als eerste begonnen met de migratie van haar elektronische leeromgeving van Blackboard naar Sharepoint. Daarvoor wordt dan de samenwerkomgeving Sharepoint Services gebruikt.

Nico Juist, die is aangesteld als manager van de community, vertelt dat de groeiende belangstelling voor Sharepoint de voornaamste aanleiding vormt om de sig op te richten. “Het is een initiatief van een aantal hogescholen en de Wageningen Universiteit, die gezamenlijk twee projectvoorstellen indienden bij SURF. Eentje, ‘Kenniswerken in SHAPE’, werd gehonoreerd (zie bericht EduSite, NB), de ander, voor een uitwisselingsplatform voor Sharepoint, niet. We hebben toen wel met SURF gesproken om er een sig van te maken, en zo begon het balletje te rollen.”

Net als de al bestaande vijf sigs – NL Portfolio, WEBstroom, Sakai, Standaardisatie en SIGMA – moet de community zich vooral gaan richten op het delen en ontwikkelen van kennis. Dat zal gebeuren in bijeenkomsten, en via publicaties als handleidingen. “Ook is de sig een makkelijke manier om snel instellingen rond de tafel te krijgen voor het schrijven van projectplannen”, zegt Juist. Op dit moment zitten er vertegenwoordigers van elf hoger onderwijsinstellingen in, en hij verwacht dat er daar snel meer bijkomen. Het budget van de sig is ongeveer 20.000 euro per jaar.

De oprichtingsbijeenkomst, vorige week tijdens de SURF Samendag, werd aangegrepen voor een inventarisatie van onderwerpen waarin Sharepoint-gebruikers in het Nederlandse hoger onderwijs geïnteresseerd zijn. Voorlopig, vertelt Juist, zal de Sharepoint-sig zich vooral bezighouden met de problemen die komen kijken bij de overschakeling naar de nieuwe versie die dit jaar is uitgekomen. “Dit is voor instellingen een gelegenheid om meerdere zaken rond hun ict-architectuur tegen het licht te houden. Verder heeft Sharepoint een behoorlijke ontwikkeling doorgemaakt wat betreft functies. Het programma is veel uitgebreider, biedt meer mogelijkheden maar is ook complexer. Dat geeft stof tot nadenken.”…

bron: EduSite.nl

Peter de Haas
Peter de Haas

Peter is gedreven door de eindeloze mogelijkheden die technologische vooruitgang biedt. Met een scherp oog voor het herkennen van oplossingen waar anderen slechts problemen zien, is hij een expert in digitale transformaties. Peter zet zich met volle overgave in om individuen, teams en organisaties te begeleiden bij het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden en het implementeren van innovatieve oplossingen.

Artikelen: 3817