Boek : Het nieuwe werken

Mijn collega Dik Bijl heeft weer een nieuw boek opgeleverd : Het Nieuwe Werken. (Nee ik krijg geen commissie 🙂 )

Samenvatting

Een steeds groter deel van ons nationale inkomen, het bruto nationaal product, is toe te schrijven aan de kenniseconomie. Het structureel en substantieel verbeteren van de productiviteit van de kenniswerker is de ultieme uitdaging voor het management van de eenentwintigste eeuw. Maar het kenniswerk van vandaag wordt meestal ingericht en bestuurd volgens oude, industriële principes en denkbeelden. Daarmee is een doorbraak in productiviteitsverbetering nauwelijks mogelijk.

Het nieuwe werken is een visie waarbij recente ontwikkelingen in de informatietechnologie als aanjager gelden voor een beter(e) inrichting en bestuur van het kenniswerk. Het gaat om vernieuwing van de fysieke werkplek(ken), de organisatiestructuur en -cultuur, de managementstijl en niet te vergeten de mentaliteit van de kenniswerker en zijn manager. Het nieuwe werken. Op weg naar een productieve kenniseconomie houdt een pleidooi voor die visie, onderbouwt deze en geeft aanbevelingen aan organisaties om zelf vaart te maken met het invoeren van het nieuwe werken.

http://www.ag-winkel.nl/index.php?pointer=1-2-20-549-64212&LXSESSIONID=d