Computable : ODF heeft weinig kans in Nederland

Ik neem aan dat er een vraagteken achter die titel had moeten staan .. als ik het artikel lees, dan is het natuurlijk een lopende discussie zonder dat daar een concrete conclusie aan te verbinden is.

… De Nederlandse overheid kijkt vooralsnog de kat uit de boom wat betreft de invoering van open standaarden als het bestandsformaat ODF. Tweede Kamerleden zijn geïrriteerd en Belgen maken er grapjes over. …

… De fysiek wel bij het debat aanwezige parlementariër Thea Fierens van de PvdA is ook kritisch op de overheid. “De PvdA wil ODF snel geïmplementeerd zien. De minister moet dit toezeggen.” Fierens wees ook op haar eigen verantwoordelijkheid. “Het historisch geheugen van de politiek is laag. ODF moet op korte termijn in een debat aan de orde komen. Bill Gates is nu het enige aanbod. De overheid moet alternatieven, hoe klein ook, ondersteunen.” …

De reactie van mevouw Fierens dat de overheid open moet staan voor alternatieven is logisch. Het is me alleen niet zo duidellijk wat bedoeld wordt met “het historisch geheugen van de politiek ..” en specifiek de rol van Microsoft hierin. Bedoelt zij dat het beschikbaar hebben en houden van de huidige informatie beperkt is / wordt doordat veel informatie in Microsoft Office fileformaten is opgeslagen ? Als dat zo is, dan wordt dit niet per definitie opgelost door ODF; dit is namelijk een ander formaat wat dus hoe dan ook conversie vereist.

Daarnaast is de discussie ook al weer deels achterhaald, nu Microsoft heeft aangekondigd dat zij naast formaten als standaard Microsoft Office formaten, Open XML en PDF ook ODF zal ondersteunen via een zgn. plug-in.

… Een bij het debat aanwezige ambtenaar van het ministerie van Binnenlandse Zaken liet weten dat bij deze besprekingen het open karakter van dit formaat zeker geen pluspunt is. Hij zei dat ODF alleen een kans krijgt als het formaat in zwang raakt bij burgers en bedrijven….

Helemaal mijn idee. Niet de sterkste wint per definitie, maar die oplossing die voor alle betrokken partijen de meeste toegevoegde waarde biedt; nu en in de toekomst. Kortom, laat zien wat de werkelijke voordelen zijn voor burgers en bedrijven van bepaalde formaten in plaats van ODF te bestempelen als doel op zichzelf omdat het nu eenmaal ‘niet-Microsoft’ is. Een goed voorbeeld is Massachusetts, die welliswaar heeft gekozen voor ODF, maar wel geleverd via Microsoft Office. Reden hiervoor is dat Microsoft Office veel meer gewenste functionaliteit (in dit geval de ondersteuning van (visueel) gehandicapten) biedt dan alternatieve oplossingen.

Bron : Computable.nl