EU maakt IT-beleid voor komende jaren bekend

De Europese Unie (EU) heeft zijn IT-beleid voor de komende vijf jaar bekendgemaakt. In het rapport i2010 wordt uiteengezet hoe de IT-sector moet groeien en welke plaats IT in de maatschappij moet gaan innemen.

Het beleid van de EU rust op drie pijlers. Allereerst wil het de regelgeving verbeteren. Verouderde regels moeten worden vervangen door nieuwe, die rekening houden met de technologische vooruitgang en de digitalisering van de maatschappij.

De tweede pijler is onderzoek. Het budget voor R&D (Research & Development) wordt in 2007 met 80 procent verhoogd.
Op de derde plaats streeft de EU naar een betere integratie van technologie in de maatschappij. Dit moet bijvoorbeeld leiden tot ‘intelligentere’ auto’s, betere digitale bibliotheken en IT-oplossingen voor de thuiszorg.

Een van concretere doelen die in het rapport i2010 zijn opgenomen bestaat uit een toename tot 50 procent van het aantal huishoudens in Europa met een breedbandverbinding. Deze verbindingen moeten een minimale capaciteit hebben van 3 Mbps. Op dit moment heeft slechts 9 procent van de Europese huishoudens een breedbandverbinding.

De EU wil ook de uitgaven in ICT laten toenemen, en meer banen creëren binnen de sector.

Het volledige actieplan is beschikbaar op de website van de EU (pdf).

[Via ZDNet.nl NEWS]

Peter de Haas
Peter de Haas

Peter is gedreven door de eindeloze mogelijkheden die technologische vooruitgang biedt. Met een scherp oog voor het herkennen van oplossingen waar anderen slechts problemen zien, is hij een expert in digitale transformaties. Peter zet zich met volle overgave in om individuen, teams en organisaties te begeleiden bij het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden en het implementeren van innovatieve oplossingen.

Artikelen: 3817