Scholen bieden ondersteuning Wikipedia

Kennisnet gaat samenwerken met Wikipedia. De online encyclopedie krijgt technische ondersteuning van Kennisnet, zodat men de capaciteit en snelheid van Wikipedia kan vergroten.
[Via hcc!magazine nieuws]