Nieuwe lekken in Firefox

In Mozilla-software en de Firefox-browser zijn opnieuw lekken aangetroffen. In totaal negen kwetsbaarheden zijn op de Mozilla-website gepubliceerd. De lekken maken het voor kwaadwillenden mogelijk om bijvoorbeeld informatie zoals wachtwoorden binnen te halen of programma’s op te starten.

[Via Huize Zeezicht Nieuws]

Dus Firefox is veiliger dan Internet Explorer ? Naar mate het aantal gebruikers gaat toenemen, zullen ook de exploits (‘uitbuiten’ van lekken) toenemen. Ben benieuwd hoe dit zich verder zal ontwikkelen.

Michael heeft ook nog een leuke blog over het marktaandeel van Firefox.