Kostenbesparing belangrijkste drijfveer overstap VoIP

Zo’n 20 procent van de bedrijven in Nederland met 50 of meer werknemers heeft plannen om binnen nu en 3 jaar te investeren in voice over IP (VoIP)-toepassingen. Veruit de belangrijkste drijfveer hiervoor (64 procent) is de verwachte kostenbesparing. Dit blijkt uit onderzoek van Triple P en MarketCap, die hiertoe interviews hebben afgenomen bij 450 bedrijven met 50 of meer werknemers.

[Via Huize Zeezicht Nieuws]