Onderzoek Lexmark: Thuiswerken verre van efficiënt

Lexmark's Europese onderzoek naar de thuiswerksituatie wijst uit dat in Nederland minder dan de helft (46,2%) van de thuiswerkers tevreden is. Een kwart van de ondervraagden is genoodzaakt te werken aan de eettafel, 21% gebruikt de logeerkamer, terwijl 6% 'flexwerkt' en werkt waar er op dat moment plaats is.

[Via Personal Computer Magazine RSS]