Goede SharePoint sites

Via een collega werd ik geattendeerd op een aantal goede over Microsoft SharePoint

http://www.sharepointsample.com/

http://www.sharepointcustomization.com/default.aspx