Gratis back-updienst voor studenten

Studenten van de hogescholen INHOLLAND en TUDelft kunnen vanaf september 2004 gratis een back-up maken van hun belangrijke studiedata. Dit is een initiatief van Surfnet in vervolg op de landelijke campagne laatjenietpakken.nl.

Lees het hele persberciht hier.