Vergrijzing is nog jong

[Via Wetenschap]

Een dramatische toename van het aantal ouderen heeft een belangrijke rol gespeeld bij de verspreiding van de beschaving in het laat-paleolithicum, zo’n 30.000 jaar geleden.

Dus vergrijzing en beschaving gaan hand in hand ? Niet in Nederland …