OpenAI has launched GPT-4o

OpenAI has launched GPT-4o, an advanced model integrated into ChatGPT, offering enhanced text, voice, and visual capabilities. Free users have limited access, while Plus and Team users enjoy higher limits. New features include improved image recognition, data analysis, file uploads, and language support.

OpenAI has launched GPT-4o, a new flagship model that is faster and more capable in text, voice, and vision tasks compared to previous models. GPT-4o is integrated into ChatGPT and available for free users with some limits, while Plus and Team users have higher usage limits. New features include better image understanding, data analysis, file uploads, and improved language support. A new desktop app for macOS is also introduced, with plans for a Windows version later. The interface is updated for a more conversational experience.

For more details, visit OpenAI’s announcement.

Peter de Haas
Peter de Haas

Peter is gedreven door de eindeloze mogelijkheden die technologische vooruitgang biedt. Met een scherp oog voor het herkennen van oplossingen waar anderen slechts problemen zien, is hij een expert in digitale transformaties. Peter zet zich met volle overgave in om individuen, teams en organisaties te begeleiden bij het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden en het implementeren van innovatieve oplossingen.

Artikelen: 3817