Strategisch Actieplan AI kabinet en lancering AI Coalitie

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) presenteerde dinsdag 8 oktober in Den Haag het Strategisch Actieplan voor Artificiële Intelligentie (AI) van het kabinet. Aansluitend lanceren bedrijven, organisaties, kennisinstellingen en overheden de Nederlandse AI Coalitie, een publiek-private samenwerking om de kansen op dit thema voor Nederland te benutten.

Kabinetsstrategie voor Artificiële Intelligentie

Artificiële Intelligentie verandert op dit moment de wereld ingrijpend. Als we als Nederland en Europa mee willen blijven doen in de voorhoede van een wereldwijd concurrerende economie, dan moeten we een gecoördineerde kabinetsaanpak hebben op het gebied van AI. Door publiek-private samenwerking kunnen maatschappelijke en economische kansen op het thema AI worden benut. Daarnaast gaat de strategie in op voorwaarden als onderzoek, scholing, gebruik van data, en de benodigde digitale infrastructuur en de wijze waarop mensen en bedrijven erop kunnen vertrouwen dat AI zorgvuldig wordt ingezet.

Nederlandse AI Coalitie

De ontwikkeling en toepassing van artificiële intelligentie biedt grote kansen en uitdagingen die vragen om sterke samenwerking tussen bedrijven, overheden, onderwijs/wetenschap en maatschappelijke organisaties. De Nederlandse AI Coalitie is een publiek-private samenwerking die juist al deze partijen samenbrengt met als doel elkaar te versterken en helpen en te zorgen voor synergie, zodat Nederland kiest voor een geheel eigen aanpak waarbij we de vruchten van AI ten volle plukken met kansen voor iedereen.

Actieplan voor Artificiële Intelligentie

Het actieplan beschrijft de voornemens van het kabinet om de ontwikkeling van artificiële intelligentie (AI) in Nederland te versnellen en internationaal te profileren. Het gaat in op de AI-ontwikkelingen in Nederland, op de elementen die nodig zijn om AI-innovatie verder te stimuleren, en op het borgen van de publieke belangen bij AI-ontwikkelingen.

AI plan 01

Download ‘Strategisch Actieplan voor Artificiële Intelligentie’