Computable: SaaS is regelmatig niet zaligmakend

Begin deze maand schreef Dave Kroger van Mamut een goed opiniestuk over de Mythe van SaaS :

Mythe: SaaS is zaligmakend

Als we de recente berichtgeving rondom SaaS moeten geloven, is SaaS de heilige graal van de software-industrie. Leveranciers van SaaS-oplossingen doen het overkomen alsof SaaS alle problemen doet oplossen en men maar beter vandaag nog de on-premise software overboord kan gooien. Niets meer op de lokale computer, maar alles in bereik via de internetverbinding.

Lees verder

Vandaag publiceerde Computable de recaties van een aantal mensen op het artikel, waar onder die van mij ..

In een hype overstemmen de juichverhalen veelal de kritiek. Met SaaS is het niet anders. Toch vindt Expert Dave Kroder dit onterecht. Op het Topic SaaS brengt hij vier mythes rondom SaaS waarop de andere experts uiteraard reageerden.

 

… Peter de Haas, online strategy manager, Microsoft

Perfecte (ict-)oplossingen bestaan niet, dus ook geen zaligmakende. Net als over alle andere ict-oplossingen bestaan er over SaaS veel meningen en ook veel percepties. En zoals de Engelsen zo mooi zeggen ‘perception is reality’, oftewel de klant heeft altijd gelijk. Is SaaS goedkoper, onveiliger, heeft de oplosisngen een lager service level dan een on-premise oplossing, etc.? Al die vragen zijn met ‘ja’ en met ‘nee’ te beantwoorden. Wat ontbreekt er? Context! Wat is die SaaS-oplossing, hoe is deze geïmplementeerd, hoe werkt deze samen met de overige ict-applicaties, wat is het beveiligingsmodel, wat is het kennisniveau van de betrokkenen met betrekking tot alle aspecten, etc.? Zonder deze context, vaak klantspecifiek, is het een hypothese. Ook leuk op zijn tijd, maar het draagt weinig bij aan de oplossing voor de klant/gebruiker en doet misschien ook wel onnodig afbreuk aan de reputatie van SaaS-oplossingen. Mijn advies: maak de discussie/probleemstelling concreet en liefst klant- of oplossingspecifiek. Pas dan komen de juiste vraagstukken boven en zijn de oplossingen soms dingen waar je best verrast over kunt zijn…

bron: SaaS is regelmatig niet zaligmakend

Peter de Haas
Peter de Haas
Artikelen: 3803