Boek Service Oriëntatie en ICT, 2e editie

Collega Dik Bijl heeft de nieuwe editie van het boek Service Orientatie en ICT afgerond. Via de MSDN site is het boek gratis te downloaden …dik bijl

In november 2005 verscheen de eerste editie van mijn boekje over serviceoriëntatie en ICT. Het voorzag klaarblijkelijk in een behoefte, want het vond gretig aftrek. Ongeveer 3000 exemplaren werden verspreid en daarnaast werd het vele malen gedownload vanaf deze pagina. In dat boekje benaderde ik serviceoriëntatie vanuit een andere invalshoek dan de gemiddelde ICT-er gewend was. Serviceoriëntatie (SO) vindt niet zijn oorsprong in de ICT, maar in de maatschappij en het bedrijfsleven. Binnen de ICT nemen we meer en meer het SO model van maatschappij en bedrijf over; niet omdat we dat leuk vinden, maar omdat economische en sociale wetmatigheden en technologische ontwikkelingen ons die kant opduwen. De achterliggende gedachte daarbij was: als we het verhaal zo aan de business vertellen, dan snappen ze de toegevoegde waarde van SO beter.

In september 2007, bijna twee jaar later, is er een nieuwe editie van het boekje verschenen, dat vrijwel helemaal is herschreven. De stelling dat SO in de ICT een speciaal geval is van ontwikkelingen in maatschappij en bedrijf, wordt nog wat sterker onderbouwd. De grootste verandering zit in het behandelen van thema’s zoals SaaS en Web 2.0, alsmede de overeenkomsten en verschillen tussen SOA enerzijds en Web 2.0 anderzijds. In de twee laatste hoofdstukken komt de strategie en technologie van Microsoft op dit vlak aan bod, met name de medio 2007 gelanceerde Software Plus Services-strategie.
Download het boek Service Oriëntatie en ICT, 2e editie (.pdf 6 Mb)
Veel leesplezier

Dik Bijl

Architect Advisor Microsoft Nederland

Bron: http://www.microsoft.com/netherlands/msdn/dik.aspx