Ruim vijfduizend softwarefouten gemeld in 2005

In de perceptie van de meeste mensen is het altijd Windows / Microsoft software dat de meeste “gaten” bevat. Natuurlijk, Windows / Microsoft software is zeker niet foutloos en de impact door de grote installed base is relatief gezien groot. Toch geeft ook bijgaand artikel aan dat er meer fouten ontdekt zijn in Linux / Unix software …

Afgelopen jaar zijn er in totaal 5198 lekken in software gemeld. Dit blijkt uit het jaaroverzicht van US-CERT, Amerikaans overheidsorgaan op het gebied van beveiliging. Het grootste aantal gaten zat in Linux- en Unix-software.


[Via Computable RSS]