Hilarisch: het Windows leklied

Veel commotie om het .wmf-lek van Windows. Maar het is niet allemaal kommer en kwel, getuige het Windows leklied op de blog van Wim de Bie.

[Via Computer Idee RSS]