Microsoft en IBM schikken antitrustzaken

Microsoft en IBM hebben een schikking getroffen waarmee bijna alle onderlinge ruzies zijn opgelost. Microsoft betaalt in totaal 850 miljoen dollar.

…De partijen zijn het na lang beraad eens geworden over de schikking. Afgesproken is dat Microsoft 775 miljoen dollar in contanten betaalt om de geleden schade van Microsofts monopoliegedrag te compenseren. Nog eens 75 miljoen dollar zal Microsoft betalen om IBM te helpen Microsoft-software in gebruik te nemen…

[Via Webwereld]

Goed te zien dat de onenigheden tussen Microsoft en IBM de wereld uit zijn. Jammer dat er zo ontstellend veel geld mee gemoeid is . Vond de eerste alinea van het Webwereld artikel ook wel grappig. Microsoft betaald blijjkbaar nog eens 75 miljoen dollar aan IBM om hen te helpen Microsoft software in gebruik te nemen 🙂