Onvoldoende inzicht in toegevoegde waarde IT (Mercury Interactive)

…Middelgrote en grote Nederlandse organisaties zijn onvoldoende in staat IT te sturen op toegevoegde waarde. Minder dan 10 procent van de ondervraagde ondernemingen geeft aan de baten van IT-projecten te kunnen kwantificeren. De consequentie is dat de focus vaak enkel op de kosten van IT ligt en dat door het gebrek aan inzicht de toegevoegde waarde van IT niet wordt gemaximaliseerd.
Dit blijkt uit een onderzoek naar de volwassenheid van het IT-governancebeleid binnen Nederlandse organisaties dat in februari 2005 is uitgevoerd door Giarte in opdracht van Mercury en Accenture. Aan het onderzoek hebben 190 respondenten van hoger managementniveau van middelgrote en grote Nederlandse ondernemingen meegewerkt. Het IT-governancebeleid binnen bedrijven blijkt voornamelijk gericht te zijn op het beperken van risicos en het controleren van kosten…

[Via Persberichten.com RSS]