Microsoft krijgt patent op XML-mogelijkheden

Afgelopen dinsdag is door het United States Patent and Trademark Office aan Microsoft een patent toegewezen dat de techniek van XML-serialisatie en deserialisatie beschrijft. Dit is het proces waarbij een XML-bestand wordt omgezet in een object en na manipulatie weer wordt veranderd in een XML-bestand. Verschillende softwareontwikkelaars zijn hier echter niet blij mee. Volgens hen is de technologie die beschreven wordt in het patent een basisconcept dat ten grondslag ligt aan allerlei applicaties die gebruikmaken van XML om data uit te wisselen. Microsoft brengt hier echter tegenin dat de aan het bedrijf toegewezen patenten door verschillende onderzoeken geroemd worden vanwege hun goede kwaliteit en innovativiteit. Het bedrijf wilde echter niet aangeven in welke zin het bewuste XML-patent innovatief is.

[Via Tweakers.net Mixed RSS Feed]