Internet-gebruik stijgt van 1% (1995) naar 79% (nu)

79% van alle Neder-landers van 16 jaar en ouder heeft ooit wel eens gebruik gemaakt van het internet. 70% geeft aan, de afgelopen week nog online te zijn geweest. Via het web boodschappen doen en bankieren worden als toepassingen steeds populairder. Dit blijkt uit de Internetmonitor, een onderzoek dat sinds 1995 door Trendbox wordt uitgevoerd. In de meest recente meting van april 2005 1000 Nederlanders van 16 jaar en ouder ondervraagd over het gebruik van internet.

[Via Computer Idee RSS]