Congres – Studiedag Real Time Collaboration – 29 juni 2005

Congres – Studiedag Real Time Collaboration
“Uit diverse onderzoeken blijkt dat Real Time Collaboration een van de speerpunten is van deze tijd. Hoe kunnen we ervoor zorgen uw medewerkers continue contact met elkaar hebben?

Op een manier, dat spraak, video, instant messaging en web-conferencing worden samengevoegd? Hiermee wordt productiviteitsverhoging van uw medewerkers verbeterd en wordt teamoverschrijdende samenwerking (collaboration) gerealiseerd.

Tijdens de Studiedag Real Time Collaboration op 29 juni in Hotel Figi te Zeist, zullen we door middel van oplossingsgerichte lezingen, praktijkcases, workshops en live demo’s ingaan op de problemen van de Business Decision Makers. Doelstelling is om u deze dag een toolkit aan oplossingen mee te geven, zodat u weet welke volgende stap genomen zal worden naar het optimaliseren van communicatieprocessen in de eigen organisatie. “

Real Time Collaboration is een hot item. Op deze studiedag wordt een heel goed overzicht gegeven van de mogelijkheden, plannen, maar ook de huidige praktijk. Het volledige programma staat hier.