Belangrijke wijzigingen in de .NET Messenger Service

Microsoft Corporation brengt Microsoft Live Communications Server 2005 met PIC (Public IM Connectivity) uit, waarmee het uitwisselen van expresberichten mogelijk wordt tussen de .NET Messenger Service en expresberichtensystemen. Gebruikers van .NET Messenger kunnen nu expresberichten uitwisselen met gebruikers van een aangesloten expresberichtensysteem, wat al mogelijk was met gebruikers van .NET Messenger.

Als gevolg van deze verbetering dient u mogelijk uw aanmeldadres te wijzigen om gebruik te kunnen blijven maken van Messenger. Uw aangepaste adres werkt op dezelfde manier met Messenger als het oude:

  • U beschikt over een volwaardige expresberichtenverbinding met de .NET Messenger Service.
  • De Messenger-lijst met contactpersonen verandert niet.
  • Uw nieuwe aanmeldadres werkt op alle Passport-sites.
  • U krijgt geen e-mailaccount bij dit aanmeldadres.
  • U krijgt de mogelijkheid om een nieuwe, unieke sign-in gebruikersnaam, te selecteren met het door messenger geleverde domein (@messengeruser.com).

    Als u gebruik maakt van een Hotmail- of ander MSN account om aan te melden bij de .NET Messenger Services, dan hoeft verder geen actie te ondernemen.

  • Bovenstaande is ondermeer relevant voor organisaties die Microsoft Live Communications Server 2005 in combinatie met Public Internet Connectivity willen implementeren.

    Verdere details en veel gestelde vragen vindt u hier : Belangrijke wijzigingen in de .NET Messenger Service