20% gemeenten reageert nog steeds niet op e-mail

In april heeft Webdam, het onder-zoeksbu-reau van GemeenteWeb, voor de vijfde keer alweer weer een e-mail-onderzoek onder alle gemeenten in Nederland gedaan. Het resultaat? Nog steeds reageert 20,9 % van de Nederlandse gemeenten niet. Wel is er een lichte verbetering ten opzichte van september 2004: toen lag het percentage dat niet reageerde op 23,2

[Via Computer Idee RSS]