Formulier voor elektronische aangifte ICL op basis van Microsoft Office InfoPath nu beschikbaar

Formulier voor elektronische aangifte ICL op basis van Microsoft Office InfoPath nu beschikbaar: “Het eind vorig jaar aangekondigde elektronisch formulier voor aangifte ICL (opgaaf intracommunautaire leveringen) op basis van Microsoft Office InfoPath is nu beschikbaar. Na de introductie van de aangifteformulieren voor omzetbelasting en inkomstenbelasting eind 2004 is er veel feedback gekomen naar aanleiding van een formulier voor de ICL. Met name bedrijven die meer dan 99 regels ruimte nodig hebben voor de aangifte (de grens op het eigen formulier van de belastingdienst), zullen met de InfoPath-formulieren over een goede oplossing beschikken. Op verzoek kunnen bedrijven ook de beschikking krijgen over de broncode van de formulieren, zodat ze back office kunnen koppelen aan de formulieren. Het ICL-formulier kan, net als de formulieren voor de OB en LB, via http://office.microsoft.com gedownload worden. De broncode kan worden aangevraagd via infobel@microsoft.com.”