Microsoft aast op Netware-gebruikers

Microsoft biedt gebruikers van Novell’s serverbesturingssysteem Netware een verzameling extra’s die ze zou moeten overhalen over te stappen naar Windows-serverproducten. Volgens Microsoft zitten de resterende gebruikers te wachten op een makkelijke migratie.

[Via Huize Zeezicht Nieuws]

Het moet bedrijven makkelijk gemaakt worden om na een weloverwogen keuze snel, risicoloos en tegen zo laag mogelijke kosten te migreren.