Woord van de dag : Primordiaal

pri mor di aal (bn.)
1 behorend bij een stadium van wording
2 grondig, fundamenteel