Weblog “Sponsored by Nike”

Art of Speed is een weblog van Nike i.s.m. Gawker media.
Leuk te zien dat ook bedrijven het webloggen steeds serieuzer gaan nemen. Staan trouwens leuke filmpjes op deze site.