Column Vincent Everts over Microsoft Windows Media Center Edition

Vincent Everts besteedde in zijn column op Business News Radio uitgebreid aandacht aan Microsoft Windows Center Media Edition

Ik kan het niet beter samenvatten …