VDI in the Age of Covid-19: Remote Work and the Challenge of the Virtualized Client

De uitdaging bij thuiswerken is niet videovergaderen. Dat is namelijk een ‘inkoppertje’ omdat > 90% van de organisaties daar een clouddienst zoals Microsoft Teams voor inzetten.

Nee, de uitdaging zit hem in het geven van toegang tot (primaire) bedrijfsapplicaties die in het eigen datacenter draaien. Dat is vaak al wel geregeld voor een klein aantal gebruikers die, vanuit hun functie, toegang moeten hebben tot deze applicaties. Maar hoe doe je dat op schaal, voor (bijna) alle gebruikers ..

These are trying times, not least because corporate life needs to go on, which for millions of businesses means delivering compute resources to employees at home. Remote work is no longer an option or an initiative – almost overnight it’s become a global imperative.

Bron: VDI in the Age of Covid-19: Remote Work and the Challenge of the Virtualized Client